Polskt uppsatsseminarium äger rum den 27 maj kl. 11.00, rum E 684. Tre uppsatser försvaras:

Marta Blaszczyk : Jezykowy obraz kota, konia, lisa, wilka, malpy i osla w polskiej frazeologii animalistycznej.
Examensarbete i polska. AN
Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent Marta Kwiczala
Examinator: dr Renata Ingbrant

Dorota Izabela Lazzaro, Wiedzmin w Szwecji. Odczytanie "Ostatniego  zyczenia" i "Miecza przeznaczenia" na przykladzie recenzji ze szwedzkich gazet codziennych oraz stron internetowych. Polska 4.
Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman
Opponent: Marta Blaszczyk
Examinator: dr Renata Ingbrant

Marta Kwiczała: Konstrukcja przestrzeni i czasu w "Sklepach cynamonowych" Brunona Szulza
Handledare: doc. Maria Zadencka
Opponent: Dorota Lazarro
Examinator: dr Renata Ingbrant