Henriette Cederlöf. Slutseminarium.
Recensenter:
Maria Engström (Uppsala, Högskolan i Dalarna),
Jörgen Bruhn (Linnéuniversitet)