6. maj, kl. 16.00, E 684
dr Dorota Lubińska, Högskolan Dalarna
Förstaspråksattrition hos vuxna: Exemplet polsktalande i Sverige
Språk: polska och svensk