Irina Sandomirskaja, Södertörns högskola

"Ajöss, pappa!": Ett avsked från imperiet mellan melankoli och karneval (några funderingar om nya filmer från Ryssland)

Tid: Torsdagen den 2/5 maj, kl 12-14

Lokal: Hörsal 3

Välkomna!