Wilhelm Unge

Varför lära sig polska? - En gästforskningsvistelse i Polen, polskt säkerhetspolitik och arbete för en blivande polsk försvarsminister

Tid: Tisdagen den 23 april, kl 18-20

Lokal: F497

Välkomna!