Boris Uspenskij

The Composition of the Ghent Altarpiece (Divine and Human Perspectives)

-----

Professor Boris Uspenskij, Высшая школа экономики (Москва), Professor emeritus, Università Orientale (Neapel), är en  världsledande forskare i  rysk kulturhistoria, en av de främsta representanterna för den Moskva-Tartu-semiotiska skolan, som grundades på 60-talet. Besöket har möjliggjorts med stöd från Vitterhetsakademiens anslag för gästföreläsare.