Henrik Christensen
 

Henrik Christensen kommet att lägga fram sin kandidatuppsats:

 

Rosor för det XXI:a århundradet :  En intertextuell analys av Iosifs Brodskijs "Zakričat i zachlopočut petuchi..." och Anna Achmatovas "Poslednjaja roza" (uppsatsen kan laddas ner som pdf; se nedan)

Tid: 11 april 14-16
Plats: F355
Opponent: Emma Lina Löflund
Examinator: Per Arne Bodin
Handledare: Anna Ljunggren