prof Peter Alberg Jensen, Slaviska institutionen, Stockholms universitet

Paranteserna i Krig och Fred

Tid: Torsdagen den 11 april, kl 12-13

Lokal: E497

Välkomna!