Fk Lisa Mendoza Åsberg kommer att lägga fram sitt examensarbete (magister) i polska:

"Ja, läspade Violet."
Översättningsanalys av anföringsverb i svensk och polsk skönlitterär prosa
Opponent: Jörg Gesche
Examinator: prof. Dorota Tubielewicz Mattsson.
Handledare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman

Seminariespråk: svenska.
Arbetet kan laddas ner som pdf på måndag den 8 april.