Hej,

Härmed inbjuds du till årsmöte för Slaviska föreningen:
 
Datum: 2013-03-28
Tid: 17.00
Plats: Kafferummet, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, hus E, plan 6

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att läggas ut på Slaviska föreningens sida på slaviska institutionens hemsida (se nedan), www.slav.su.se senast en vecka innan mötet.

Välkommen!
Emma-Lina Löflund,
Ordf.