11. mars, kl. 16.00, E 684
prof. Dorota Tubielewicz Mattsson, Lunds universitet
Presentation av projektet: Utanförskap i den polska prosan efter kommunismens fall
Språk: polska och svenska