Lena Lövdahl
 

Lena Lövdahl lägger fram sin kandidatuppsats "Meyerhold. Skådespelarens teater."

Tid: Torsdag 21/2, kl 12
Lokal: E684

Handledare: Karimiera Ingdahl
Opponent: Henrik Christenssen
Examinator: Anna Ljunggren

Välkomna!

(uppsatsen kan laddas ner här nedan)