Onsdagen den 28/11, 18.00-19.30, Hörsal 9:
prof Milan Bily, Slaviska institutionen
Introduktion till slavistik 2