Tid: onsdag 14 november 14-16
Hans Andersson. Utkast till artikel: ”Novel Beginnings in the 1930s”
Diskussant: Aleksei Semenenko
Plats: E684