Den 1 oktober 2012 i E 630, kl. 18.00 förvarar Emilia Mrowczynska, Polska 4 (Kandidatkurs) sitt examensarbete om ämnet:

Jesteśmy po trosze z innych planet – Relacje międzyludzkie w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza pt. Przyjaciele

Handledare: doc. Dorota Tubielewicz Mattsson

Opponent: doc. Maria Zadencka

Seminariespråk: polska (och svenska)