Högre seminarium för ryska och tjeckiska
Onsdag 12 september, kl. 14.00, E684
Petra Johanssons slutseminarium
Diskussant: Prof. Tiina Rosenberg (Inst. för musik- och teatervetenskap)