Slaviska föreningen ordnar sommaravslutningsfest i festlokalen "Bokcafeet" på Lappis, den 2 juni. Puben öppnar kl 20. Inträde 20:- (endast kontanter). Forskarbacken 14.

Se vidare facebookeventet

Läs mer om Slaviska Föreningen

Joina Slaviska föreningen på Facebook!