Plats: Slaviska institutionen, Universitetsvägen 10 E, Frescati, plan 6, Rum: E 684
 • Måndag 20/2 kl. 16.00
  Var ligger “Kresy”? Det gamla Polsk-litauiska samväldet och dess historiska gränser, språk, nationer och religioner
 • Måndag 27/2 kl. 16.00
  "Värdfolken“ i imperiernas gränsländer: vägen från det förmoderna till det moderna samhället och till självständiga stater.
 • Måndag 5/3 kl. 16.00
  I. Nationell differentiering, politisk uppdelning och extermination: den moderna diskussionen om den historiska skulden
  II. Minnet av "Kresy" – mikrohistoria, makrohistoria och myter
 
Ortelius Godreccio 1595
Ortelius Godreccio 1595
 
De tre seminarierna är ägnade åt en historisk region som ännu är ett levande minne i Polen och dess grannländer. Det handlar om ett territorium som idag utgörs av Litauen, delvis Lettland, Vitryssland och Ukraina och som har en tradition av samhörighet som sträcker sig tillbaka till det medeltida Litauiska storfurstendömet. Efter att ha ingått i ett statsförbund med Polen i tvåhundra år blev dessa områden till en del i det Polsk-litauiska samväldet, från slutet av 1500-talet fram till år 1795. Under 1800-talet delades orådet mellan det ryska imperiet och det österrikiska. Mellan det första och andra världskriget delades området än en gång nu mellan Litauen, Lettland, Polen och delvis Sovjet. Efter Jaltakonferensen 1945 tillfaller hela området Sovjet, därmed ca 60% av Polens yta. Antalet polacker som då lämnade området uppgick tillsammans med dem som under kriget blev deporterade till Sovjet, till 2,5 miljoner (1.700.000 och 800.000 respektive).
De östra territorierna av den gamla polsk-litauiska staten, deras historia och minnesplatser är, och har varit, viktig för den polska identiteten och även av stor betydelse för grannländerna. Det mångfacetterade områdets skiftande historia rymmer både fredlig samvaro och brutala konflikter. Många politiska, militära, strategiska, ekonomiska och kulturella intressen möttes där. Befolkningen tillhörde olika nationaliteter, etniska grupper och religioner: polacker, litauer, vitryssar, ukrainare, judar, tyskar, ryssar, armenier, tartarer, karaimer – katoliker, ortodoxa, uniater, judar, muslimer. Fram till 1800-talets andra hälft var det ett ståndssamhälle dominerat av den polska eller förpolskade adeln.
På tre seminarier kommer vi att diskutera de viktigaste problemen i regionens historia och hur de tolkas idag, ur både ett makro- och mikroperspektiv; Hur hanterar de människor som en gång fick lämna dessa områden sina minnen? Hur lever dessa minnen i den offentliga debatten? Vilka bilder och myter utvecklas eller återskapas i dagens kulturer?
Väl mött!
Högre seminarier i polska