Minisymposium: Dostojevskij efter Bachtin och Bachtin efter Bachtin

 

Fredagen 2 december 10.00 - 15.40

Stockholms universitet, Aula Magna, Kungsstenen

Slaviska institutionen och området litteraturforskning, Stockholms universitet
Centrum för Rysslandsstudier (UCRS), Uppsala universitet

10.00 - 10.40 Fiona Björling (Lund): Bröderna Karamazov som polyfon roman

10.40 - 11.20 Irina Sandomirskaja (Södertörns högskola): Bachtin om våld och som våld

11.20 - 11.40 Kaffe

11.40 - 12.20 Peter Alberg Jensen (Stockholms universitet): Bachtin, Dostojevskij och ironi

12.20 - 13.00 Julie Hansen (UCRS): Bakhtin's Chronotope of the Road and the Disjunction of Space and Time in Walter Kirn's Novel Up In the Air

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 -14.40 Elena Namli (UCRS): Att tolka kristen etik fenomenologiskt. Bachtin, Dostojevskij och Kant

14.40 - 15.20 Per-Arne Bodin (Stockholms universitet): Bachtin, den folkliga kulturen och häxeri

15.20 - 15.40 Avslutande dialog

Välkommen!
För mera information kontakta:

Per-Arne Bodin
pab@slav.su.se