Onsdagen den 30 november bjuder Slaviska institutionen vid Stockholms universitet, Polska institutet, Södertörns Högskola och Instytut Ksiazki in till ett panelsamtal med utgångspunkt i boken.

Temat för kvällen är, just, ärlig beskrivning, och samtalet kommer beröra frågor såsom:
 
Vad innebär ärlighet för Miłosz och vad innebär det att ge ärliga beskrivningar av honom? Vilka uttryck tar ärligheten i hans dikter, på vilka sätt präglas de av en skuldproblematik? Och vad har ärlighet, på ett mer allmänt plan, för plats i poesin och skrivandet?
 
Panelen utgörs av författarna Elisabeth Hjorth, Khashayar Naderehvandi, Hanna Nordenhök och Anna-­Karin Selberg. Anders Bodegård och Leonard Neuger, som sammanställt dikturvalet, inleder med ett par reflektioner kring sina personliga erfarenheter av Milosz. Moderator för samtalet är Gabriel Itkes-­Sznap.
 
Välkomna!
 
Datum: Onsdagen den 30 november
Plats: Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32 i Stockholm
Tid: 19.00
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 
Om paneldeltagarna:
 
Elisabeth Hjorth (f. 1975)
Har skrivit en diktsamling och en roman. Den senare, Hängivelsen (Norstedts), utkom under vintern 2011. Är verksam som litteraturkritiker i Svenska dagbladet och arbetar med en doktorsavhandling i teologi
 
Hanna Nordenhök (f. 1977)
Har skrivit tre diktsamlingar och en roman. Hennes senaste bok, Jaktscener (Lorca-­transkription) utkom under hösten 2011 på förlaget Pequod. Hon är också verksam som litteraturkritiker i Aftonbladet och Sydsvenska dagbladet.
 
Khashayar Naderehvandi (f. 1981)
Debuterade under vintern 2011 med diktsamlingen Om månen alls syntes (Norstedts). Har läst litterär gestaltning på konsthögskolan Valand och är också verksam som fotograf.
 
Anna-­‐Karin Selberg (f.1975)
Har skrivit två romaner. Den senaste, Skymning över Al-­Omistan (Modernista), utkom 2007. Hon arbetar även med en doktorsavhandling i filosofi.
 
 
Milosz