Nobelpristagaren Czeslaw Milosz föddes för 100 år sedan. Med
anledning av detta anordnar Slaviska institutionen i samarbete med
Södertörns högskola en konferens, "Czeslaw Milosz idag", fredagen den 11 november.

För programmet se... PDF-fil