Prof. emeritus Magnus Ljungren presenterar Kazimiera Ingdahls postumt utgivna bok Rywka och Janina. Två polskjudiska flickors vittnesbörd om Förintelsen.