Cecilia Dilworth, presentation av inledningskapitel till avhandlingen