Fil. dr Karin Grelz

Om att översätta Pjotr Kropotkins "En anarkists minnen" (Natur & Kultur, 2018)