INSTÄLLT pga sjukdom

Högre seminarium i polska 

Prof. em. Ewa Teodorowicz-Hellman och doc. Janina Gesche presenterar boken Polska literatura w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy i utwory (Polish Migrant Literature in Sweden After 1989. Selected Works and Problems). Stockholm 2017.

Boken Polska literatura w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy i utwory är den andra i raden som ges ut av oss inom projektet ”’Polsk’ litteratur i Sverige”. I vårt fokus befinner sig verk som är skrivna i Sverige av författare – emigranter, immigranter, migranter – som har sina rötter i den polska kulturen. Vi analyserar även litterära verk av andra generationens migranter som växt upp i Sverige och betraktar detta land som sitt hemland. 

Under seminariet tar vi upp diskussioner om vad polsk e/i/migrantlitteratur är, frågor kring språkets användning av författarna och immigrantlitteraturens olika topoi. Projektets historia presenteras kort. 

Seminariets språk: svenska 

Informationen om seminarietalarna hittar du på vår hemsida:
https://www.slav.su.se/forskning/forskningsområden/polonistik > Ewa Teodorowicz-Hellman
https://www.slav.su.se/forskning/forskningsområden/polonistik > Janina Gesche