Ewa Teodorowicz-Hellman, professor em. i polska vid Stockholms universitet, har forskat om polsk-svenska relationer inom språk, kultur och litteratur. En stor del av hennes forskning handlar om polonica i Sverige. Under åren 2010 - 2017 handledde hon ett projekt om polsk immigrantlitteratur i Sverige. Inom projektet publicerades flera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt två omfattande band om polsk litteratur skriven av polska författare boende i Sverige.

Under föreläsningen presenterar Ewa Teodorowicz-Hellman sin senaste bok: Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek (Antologin av polsk poesi i Sverige. Rösterna av kvinnliga poeter), Stockholm 2020.

Föreläsningen hålls på svenska.
Mer om Ewa Teodorowicz-Hellmans forskning läser du på vår hemsida: https://www.su.se/profiles/eth-1.181712