FM Lisa Mendoza-Åsberg (SU) presenterar ett avhandlingsavsnitt.
Avhandlingens ämne är introduktion och återgivning av representerat tal i svensk och polsk skönlitteratur, med tonvikt på översättningar mellan de båda språken.