Slaviska institutionens verksamhet startade 1944. Första språket som det undervisades i var polska. Sedan tillkom ryska och senare tjeckiska. Under en period bedrevs undervisning även i sydslaviska språk.

När Slaviska institutionens femtioårsjubileum firades 1994, höll Barbro Nilsson en föreläsning, som tecknade institutionens historia. Texten finns publicerad i "Meddelanden" nr 31:

Institutionen för slaviska och baltiska språk femtio år: högtidsföreläsningar 25 november 1994

Mer institutionshistoria finns i Magnus Ljunggrens "Historien bakom ett gammalt foto" (Meddelanden nr 38). 

Institutionen december 1955
Institutionen i december 1955. Läs om vilka personerna är och det historiska sammanhanget i Magnus Ljunggrens "Historien bakom ett gammalt foto" (se ovan).
 
 
Slaviska institutionen 2005-12-16
Personerna på bilden är de som lyssnade på Magnus Ljunggrens föreläsning "Historien om ett gammalt foto", 16 december 2005. Vilka personerna är får någon ambitiös forskare i framtiden ta reda på…
 

 

Det finns lite att läsa om Slaviska institutionen på Wikipedia