Öppettider och besökstider

Slaviska ligger i hus E på plan 4 (några få medarbetare har rum på plan E5). Våningsplanet E4 är öppet i anslutning till expeditionens öppettider (se nedan). Besöks- och telefontider för enskilda medarbetare hittar du på kontaktsidanalternativt kontaktar du universitetets växel; 08-162000.

Expeditionens öppettider

Expeditionen ligger i rum E470. Här kan du köpa kompendier, be om intyg** ur Ladok, hitta extentor, mm. På expeditionen träffar du Fredrik Dufwa eller Cecilia Dilworth. Studierektor/Studievägledare Åke Zimmermann Bjersby träffas på exp vissa tider (tiderna med asterisk nedan).

Öppettider

Besök (E470) och Telefon (08-163332):

  • Måndagar 10-11
  • Torsdagar 10-11

Expeditionen har stängt under den s.k. "inläsningsveckan" höst och vår, samt sommarstängt v26-31, resp jul- och nyårsstängt v52- v1. Under sommar- och vinteruppehållen svarar vi på epost så ofta och snabbt vi kan - det kan alltså ta en stund innan du får svar eller gå jättesnabbt om du har tur!

* Denna tider träffas även studievägledaren. Studievägledarens tider gäller v35-50 resp v4-22, med uppehåll för "inläsningsveckorna" (=skolornas vår- och höstlov; se schemat) men epost funkar hela tiden!

** fast ännu smartare är att fixa sitt intyg själv i student.ladok.se!