Kontakt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Om oss
  5. Kontakt

Adresser & Kontaktuppgifter

Läs här innan du skickar post till oss! Det är mycket viktigt hur man skriver adressen för att det ska komma fram...

Öppettider

Tider för våningsplanet E4. Besöks- och telefontider för expeditionen. Kontaktuppgifter mm.

Medarbetare, Slaviska avdelningen

KONTAKT

Besöksadress
Slaviska språk
Universitetsvägen 10 E, plan 4
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Slaviska språk
[ev personnamn]
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
E-post: slavinst@slav.su.se
Telefon: 08-16 33 32
Fax: 08-16 13 69
Rum: E 470
Besöks- och telefontider

Fler kontaktuppgifter