20 av våra studenter är i Novgorod ca 20 mil sydost om S:t Petersburg. I tre veckor undervisas våra studenter av ryska lärare på Novgorods statliga universitet. Ren språkundervisning blandas med undervisning om historia och kultur, allt på ryska. Till detta tillkommer ca två veckors självstudier och examination i Sverige.

Våra studenter i Novgorod.