Nedan finns filer med grafer där man kan jämföra svaren som inkommit i "nybörjarenkäten" från våra studenter och studenter vid humfak resp hela SU.