Elisabeth Löfstrand deltar i projektet ”Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm”. Arkivet hänför sig till åren 1609-1611, och där har hon påträffat ett tidigare okänt originalbrev skrivet av tsardottern Ksenija Godunova. Brevet har publicerats på Riksarkivets FB-sida.