Per-Arne Bodin är opponent vid Fabian Heffermehls disputation i Uppsala.

Mer info…