Natasha Ringblom, Jonas Thal, Mattias Ågren, Lilita Zalkalns och Fred Gatzen presenterade institutionens pedagogiska projekt på Lärarkonferensen 18 februari, 2016.