Slaviska avdelningen erbjuder 2016 två sommarkurser i Novgorod, båda i samarbete med Novgorods universitet:

  • SLRNOV Sommarkurs i ryska, 7.5 hp: FULLT 
    Behörighet: genomgången Ryska för nybörjare, 30 hp, eller motsvarande.
  • SLRBNO Breddningskurs i Novgorod, 7.5 hp: Några platser kvar!
    Behörighet: genomgången Ryska I, 30 hp, eller motsvarande.

Båda kurserna pågår under tiden 19 juni-10 juli. Dessutom ingår två veckors självstudier (inkl examination genom hemskrivning) i Sverige.

Urvalet sker på objektiva grunder – kurs + betyg. Du ska alltså söka den kurs som du är behörig till enligt de poäng i ryska som du har. Vi har 20 platser på varje kurs. I Novgorod får studenterna göra ett test och delas sedan in i två eller tre grupper efter förkunskapsnivå.

Kurserna är fristående från varandra. Det finns således inga krav på att man ska ha gått Sommarkurs i Novgorod, 7.5 hp, för att få delta i Breddningskurs i Novgorod, 7.5 hp. Det finns heller inga hinder om man har gjort det. 

Kursen ingår i Slaviska avdelningens ordinarie kursutbud och är därför avgiftsfri, men deltagarna betalar själva för resa och uppehälle. 

Flera detaljer och anmälningsblankett finns i de bifogade filerna nedan!

Observera att den gemensamma resan till och från Novgorod i år kommer att ske med båt och buss, detta på grund av att flyget är både dyrare och obekvämare än föregående år. Priset är beroende av hur många som reser, men om platserna fylls kostar resan (med enklare hytt) under 2000 kr. Det finns naturligtvis möjlighet att välja hyttkategori.