Slaviska avdelningen kommer att även sommaren 2016 ge "Sommarkurs i Novgorod", 7.5 hp. Kursen ges i samarbete med Novgorods universitet och omfattar tre veckors studier i Velikij Novgorod och ca två veckors självstudier i Sverige. Vi vet ännu inte exakta datum, men lektionerna i Novgorod brukar börja direkt efter midsommar. Behörigheten är genomgången Nybörjarkurs i ryska, 30 hp (vid söktillfället).

Nytt för nästa år är att vi också planerar för en fortsättningskurs, ”Sommarkurs i Novgorod, nivå 2”, där det tidsmässiga upplägget är likadant. Behörigheten är genomgången Ryska I, 30 hp (vid söktillfället). Det finns inget krav på att man har gått ”Sommarkurs i Novgorod, nivå 1”.
Vår institution står för kursavgiften, medan resa och uppehälle bekostas av studenten själv.
Mer information kommer i januari. Sista ansökningsdatum kommer vara i början av februari.

Om du har frågor, kontakta Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se