Ett nytt studentråd inrättades vid kårens uppstartsmöte torsdagen den 26 februari. Ny ordförande är Polina Petrova.

Studentrådet har en egen facebooksida.