Henriette Cederlöf har av Kungl. Vitterhetsakademien utsetts till mottagare av det Björnstjernska priset för sin avhandling Alien places in late Soviet science fiction: the "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as novels and films