Från Umeå kommuns hemsida:

"Renata Ingbrant, filosofie doktor i slaviska språk med inriktning mot polsk litteratur vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas årets stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Renata är aktuell med efterord till dikter av Anna Świrszczyńska, Lidandet och glädjen, som har nyss kommit ut.

Styrelsens motivering

Styrelsens motivering lyder: Renata Ingbrant är litteraturforskare och genusteoretiker. Hennes publikationer berör teman som sökandet efter en ny manlighet i polsk prosa och omfattar flera studier om kvinnliga poeter ur ett feministiskt perspektiv (framför allt den välkända polska poeten Anna Świrszczyńska). Renata Ingbrant vänder sig i sin forskning till en såväl nationell som internationell publik och bidrar även till att göra den polska litteraturen mer tillgänglig på svenska, som t.ex. genom efterordet till antologin Jag i första och sista person. 20 kvinnliga polska poeter (red. Irena Grönberg och Stefan Ingvarsson)."