Den vackra ordförandeklubba med gravyren "Slaviska institutionen", som donerats till institutionen av vår student Gleb Krasnianski, invigdes av prefekten Tora Hedin vid institutionens sista styrelsemöte den 15 december 2014.

Klubban ingår hädanefter bland de insignier - Skylten från Drottninggatan 95B, Vetje-klockan och Klubban - som får symbolisera Slaviska institutionen under de kommande åren i väntan på att organisationstrenden vänder och någon kommer på att det inte är så dum idé med små enheter…

Gleb, Tora och Klubban!
Gleb, Tora och Klubban!
Insignierna!
Insignierna!