Den ryska versionen av tidskriften National Geographic har publicerat en artikel om Erik Palmquists album ”Några observationer angående Ryssland”.

Palmquist deltog i en stor svensk ambassad till Moskva 1673-1674. Hans uppdrag var att rita av intressanta objekt, såväl militära som civila som kunde erbjuda intresse för den svenska statsledningen, och resultatet blev en praktfull rapport i ord och bild till kung Karl XI.

Palmquists album publicerades 2012 av förlaget Lomonosov i Moskva. Publikationen var ett resultat av ett flerårigt rysk-svenskt projekt, där Elisabeth Löfstrand var en av medarbetarna. I maj 2014 deltog hon i en resa i nordvästra Ryssland i Palmquists fotspår, arrangerad av National Geographic. Bland annat uppsöktes en gammal gränssten i floden Luga, där de svenska tre kronorna och det ryska korset (den vedertagna gränsmarkeringen) ännu är synliga. Inuti artikeln finns en länk till ett reportage från denna resa.