Kurt Johansson
Kurt Johansson

Kurt Johansson föddes år 1927 i Sundsvall. Han studerade ryska, polska och litteraturhistoria med poetik i Uppsala och blev 1953 fil. mag. i slaviska språk. Han blev assistent vid Slaviska institutionen i Lund 1963. År 1967 utsågs Kurt Johansson till lektor i ryska vid Åbo Akademi. För ämnets framtid och utveckling var det lyckligt att just han blev dess första fasta lärare och institutionsföreståndare.

Han kom som en frisk fläkt, totalt befriad från akademiskt hierarkitänkande. Med sitt öppna, jovialiska lynne, sitt bullrande skratt och sin förmåga att samtidigt vara lärare och kamrat skapade han den atmosfär och gemenskap som blev kännetecknande för Ryska institutionen.

År 1983 disputerade Kurt Johansson på en avhandling som han länge samlat arkivmaterial för, betitlad Aleksej Gastev: Proletarian Bard of the Machine Age. Det var den första monografin på något språk om den märklige ryske proletärpoeten och syndikalisten.

Kurt Johansson fick som lektor och grundare av Ryska institutionen vid Åbo Akademi erkänsla för sin gärning genom riddartecknet av första klass av Finlands Lejons orden 1987 och genom Åbo Akademis medalj i brons 1992. Han var hedersledamot av Rikssvenska föreningen i Åbo.

Martina Björklund, forskningsledare vid Åbo Akademi
Lars Kleberg, professor em., Södertörns högskola
Tomas Öhrn, översättare

 

 

Med tillstånd från Finsk Tidskrift publicerar vi sidorna 9–24 ur nr nr 6 2014 med Lars Klebergs fakultetsopposition på Johanssons doktorsavhandling från 1983. Se pdf nedan.