Från och med den 1 december träffar du oss på plan 4 i E-huset. Där kommer du hitta expeditionen och våra mindre undervisningslokaler, "kafferummet" och "biblan" som då kommer ha nya nummer; E439 (=kafferummet) resp E479 (=biblioteket). Några medarbetare kommer hamna på plan E5.