Ivangorod, utsikt mot Narva. Bild: Elisabeth Löfstrand
Ivangorod, utsikt mot Narva. Bild: Elisabeth Löfstrand

Så här skriver man i det senaste nyhetsbrevet från Sveriges Generalkonsulat i Sankt Petersburg:

"En historisk expedition i den unge officeren Erik Palmquists spår genomfördes 8-12 maj. Palmqvist ingick i en svensk ambassad till Ryssland åren 1673-1674. Han återvände till Sverige med ovärderliga uppgifter om den stora grannen i öster i form av kartor, stadsplaner och iakttagelser om den ryska befolkningen.

Jelizarovskij-klostret. Bild: Elisabeth Löfstrand
Jelizarovskij-klostret. Bild: Elisabeth Löfstrand

35 år senare lär Karl XII ha använt Palmquists kartor under kriget mot Ryssland. National Geographic’s ryska utgåva organiserade den historiska reportageresan i maj med utgångspunkt i Palmqvists noggranna vägbeskrivningar. Med start i Vielikij Novgorod gick expeditionen till Pskov, Ivangorod och sedan åter till Novgorod. Med på resan som rådgivare var Palmquistkännarna Ulla Birgegård från Uppsala universitet, Elisabeth Löfstrand från Stockholms universitet, liksom Gennadij Kovalenko från Vetenskapsakademins Institut för historia i S:t Petersburg. Samma forskare bidrog till den ryska faksimilutgåvan av Palmqvists reseanteckningar 2012."

Artikel på ryska: Nat-geo.ru

Pskov. Bild: Elisabeth Löfstrand
Pskov. Bild: Elisabeth Löfstrand