Den 23–24 maj 2014 var alla slavister i Sverige samlade på ämneskonferens på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Under två dagar med högsommarvärme diskuterades olika frågor som rör slavistiken i Sverige.  6 lärosäten i Sverige var representerade och berättade om sin verksamhet: Stockholm, Uppsala, Göteborg, Högskolan Dalarna, Södertörns högskola och Umeå. Ämnen som dryftades under konferensen var möjliga samarbetsområden inom såväl grund- som forskarutbildning, både konkreta och mer visionära. Slavistiken i Sverige har ett nära samarbete, det finns gemensamma forskningsprojekt och samarbeten på avancerad nivå, men alla var eniga om att det ska bli mer av den varan.

Inom ramen för vistelsen fanns också utrymme för samtal, promenader och goda måltider!