Generalkonsulatet i Sankt Petersburg söker praktikant till höstterminen 2014

Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg arbetar för att främja Sveriges förbindelser med nordvästra Ryssland och tillvarata svenska intressen. Generalkonsulatet främjar samverkan mellan svenska och ryska aktörer inom näringsliv, kultur, medier, regionala organisationer, myndigheter och enskilda organisationer. Konsulatets geografiska verksamhetsområde är staden S:t Petersburg, regionerna Archangelsk, Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Novgorod, Pskov, republikerna Karelen och Komi, samt Nenetska autonoma området.

Som praktikant deltar du i konsulatets ordinarie arbetsuppgifter; ibland finns det möjlighet att fördjupa sig i något specialområde genom att göra en kort fördjupningsstudie.

Sedvanliga villkor för praktiktjänstgöring ska vara uppfyllda - se länken. Sökande måste ha en huvudman - normalt ett universitet eller en högskola. Praktiken ska vara relevant för vald studieinriktning. Mycket goda kunskaper i engelska och ryska är nödvändiga. För praktik vid generalkonsulatet krävs svenskt medborgarskap.

Praktiken är oavlönad.

Ansökan inkl CV skickas med e-post till: 

generalkonsulat.st-petersburg@gov.se

Sista ansökningsdatum är 2014-04-10.

-----

Info från institutionen:
Universitetspoäng för praktik
Vi påminner om att Slaviska institutionen har två kurser Praktik, 7.5 hp och Praktik, 15 hp (beroende på praktiktidens längd). Det innebär att du kan få universitetspoäng samt studielån för oavlönad praktik på en myndighet, kulturinstitution etc. Eventuella frågor besvaras av Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se