Den 21 november 1944 beslöt dåvarande Stockholms Högskola att inrätta ett Ryskt institut. Detta skedde under en period då intresset för Ryssland, för dess kultur och språk, var oerhört stort – det kalla kriget hade ännu inte kommit igång. Den första föreståndaren för institutet var Nils Åke Nilsson, som sedermera blev vår frejdade professor i rysk litteratur. Trots namnet, var det inte bara ryska som undervisades vid institutet utan även andra, både slaviska och baltiska, språk. Verksamheten hade från början två inriktningar – en språklig och en litterär. Sedan dess har vår institution vuxit explosionsartat och har nu en imponerande historia av forskning och undervisning. För tjugo år sedan, firade vi vårt 50-årsjubileum med pompa och ståt. Under detta läsår, 2014, kommer vårt lika storslagna 70-årsfirande att äga rum.

Barbro Nilsson, professor emerita vid Slaviska institutionen

------

Läs mer om Slaviska institutionens historia