Vill du bli, eller fortsätta vara, medlem i Slaviska föreningen så är det dags nu att skyffla in 50 kronor på föreningens plusgirokonto 66 31 18-8 (ange namn och epostadress!).

Läs mer om föreningen och hur du kan engagera dig!