Under en stor del av 1900-talet fick den tjeckiska litteraturen ersätta politik och fri demokratisk diskussion. Detta gäller i ännu högre grad den tjeckiska filmen. Filmproduktion är en dyr konst, man kan inte "filma för skrivbordslådan" som man kan "skriva för skrivbordslådan". Därför är samspelet med eller kampen mot makthavarna, dvs de som har finansiella resurser, av utomordentlig betydelse. En intressant fråga, som ingen tycks ha ägnat sig åt, är varför man väljer att filma vissa litterära verk och inte andra. Kursen handlar om tjeckisk film men lika mycket om den tjeckiska historien, det tjeckiska samhället och den tjeckiska litteraturen.

Hur kom det sig att en högerextremistisk nationalistisk författare blev den kommunistiske skolministerns kelgris, hur en vinnare kan bli förlorare efter den stora segern, hur en filmare kan fly från den obehagliga verkligheten, hur filmare som hade lärt sig kämpa mot den kommunistiska pansarnäven blev utslagna av marknadens osynliga hand, mm.

Föreläsningarna (på svenska) illustreras med avsnitt ur filmatiseringar av litterära verk och med visningar av några filmer. Med några få undantag är allt textat på engelska eller svenska.

Kursen ger kunskaper om Tjeckiens historia, kultur och politik och vänder sig till alla som vill skaffa sig en djupare förståelse av dagens Tjeckien, för den som intresserar sig för utvecklingen i Tjeckien, för journalister, lärare, ekonomer, statsvetare, bibliotekarier, kulturarbetare, forskare inom andra ämnesområden, studerande, både dem som behärskar det tjeckiska språket och dem som läser andra ämnen. Inga kunskaper i tjeckiska krävs.

Kursen ges onsdagkvällar, kl 18-20, med start 22 januari, 2014.

Mer info (schema, kursplan etc)

Frågor besvaras av kursansvarig Milan Bílý: mbi@slav.su.se

Anmälan (begränsat antal platser; först till kvarn gäller!)